#RiniapërRininë

LAJMET

#RiniapërRininë

Shqiperia mbi nivelin e detit

Unë Jam Bora Muzhaqi

Rrallë ndodh që të bëhet një thirrje publike për të shprehur interesin që t’i bashkohesh një partie politike në sfidën e radhës. Pas sfidës si pjesë e nismës deputeti që duam dhe pjesëmarrjes në zgjedhjet e mars 2021, në maj të vitit 2021 fillova të përfaqësoj të rinjtë si Zëvëndës Ministër i Rinisë.
Më tej, nga shtator 2021, përfaqësoj zërin e të rinjve në qeveri si Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët,

 

Programet tona:

  Strategjia Kombëtare e Rinisë 2022-2029

 ⇒ Programi i kodimit në 100 shkolla që në klasë të parë 

 ⇒ Programi i kodimit për të rinjtë

   Thirrja e dytë e Agjencisë Kombëtare të Rinisë për organizatat rinore dhe bashkitë me model sipas direktivave të BE-së

  Krijimi i këshillave vendorë rinorë në çdo bashki

  Programi i sportit në shkolla 9-vjeçare, gjimnaze dhe universitete në nivel qarku dhe kombëtar

  Programi jashtë orarit mësimor për arte, zeje, mjedis, bujqësi, dhe teknologji

  Thirrja e shtatë e programit kombëtar të praktikave të punës

APLIKO TANI!!!

#RiniapërRininë

Aplikimi mund të kryhet në

Shqipëria e Ardhmja Jonë!

Gjatë këtyre viteve të fundit kemi nisur bashkarisht shumë beteja, disa prej të cilave duhet ende të përfundojnë. Pikërisht prandaj duhet të vazhdojmë të punojmë për të çuar deri në fund punët që kemi ndërmarrë.  Shqipëria e ardhmja jonë, e ardhmja e fëmijëve tanë!!!

Bashkohu me mua!